Villamos energia ellátásáról

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya eljárást folytat a Gyulaj, 0185/10 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására tervezett 22 kV-os légvezeték és transzformátor állomás létesítésére vonatkozóan. Az előzetes vizsgálati eljárás lezárásáról szóló határozat megtekinthető: ITT.

Gyulaji Hús és Hentesáru Bolt