Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

Deviancia prevenció

A káros szenvedélyekből adódó problémák kezelése, nagy hangsúlyt fektetve a fiatalok körében egyre nagyobb mértékben jelen lévő kábítószer-problémára. A program elsődleges célja a drogfüggőség, szerhasználat, dohányzás, alkohol illetve egyéb devianciák (pl. bűncselekmények, iskolakerülés) szempontjából fennálló veszélyeztetettség csökkentése, ártalomcsökkentés.

A droghasználat, szerhasználat, dohányzás, alkohol kezdetének minél későbbi életkorra való kitolása, valamint a visszatérő, illetve a már előforduló rendszeres használat megelőzése. Az információ (tudás) növekedése a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, valamint a velük kapcsolatos negatív attitűd kialakítása.

A problémák időben való érzékelése és az erre adott szakmai válaszok: delegálás a megfelelő intézménybe, segítségnyújtás. Másodlagos cél a társas kapcsolatok, a kortárs kapcsolatok, a nevelés problémakörének átbeszélése.

 

A programok során fontos, hogy a gyerekek ne csak ismereteket, elrettentő adatokat kapjanak a szerek kémiai hatásáról, hanem választ kapjanak saját kérdéseikre, félelmeikre, megoldási lehetőséget a problémáikra is.

 

A programról készült fotók ezen a linken megtekinthetők.